Empty post-it note sticked on cup

Lezingen voor patiënten

KENNIS is GEZOND

PatiëntParticipatie.nu geeft lezingen & workshops aan patiënten met een chronische aandoening of langdurig behandeltraject.

Het aanbod is geschikt voor patiënten van behandelcentra, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.

Doel: praktische toerusting van patiënten tot participatie gedurende het behandeltraject en het dragen van verantwoordelijkheid en het voeren van regie over de behandeling.

 

Lezing: ‘Regie over je behandeling’

Patiënten hebben dikwijls te maken met een netwerk van zorgaanbieders. In de lezing wordt de patiënt praktische handvatten aangereikt om overzicht te behouden over de (veelheid van) behandelafspraken, behandeldoelen en medicatiebeheer. Actief regie nemen over de uitvoer van behandeling vraagt om toerusting.
Deelname aan de lezing/workshop komt het verloop en het doel van de behandeling ten goede.

Lezing: ‘Wegwijs op internet’. Zo selecteer je betrouwbare informatie!’

De patiënt wordt in de lezing geïnstrueerd hoe zij de kwaliteit van internet informatie kan verifiëren. Verder wordt de patiënt wegwijs gemaakt: waar vindt je onafhankelijke, betrouwbare informatie over zorg en behandeling.

Lezing: ‘Het nut van keuzehulpen en e-health’

Keuzehulpen dienen als ‘beslisondersteuner’ voor patiënten. Keuzehulpen geven bijvoorbeeld informatie over geboden zorg in ziekenhuizen of behandelopties. Een goed gebruik van keuzehulpen kan patiënten toerusten om een actievere rol in te nemen bij de (keuze van) behandeling. Patiënten worden in deze lezing geïnformeerd over het doel en de werkwijze van keuzehulpen. Evenzo met betrekking tot het gebruik van e-health.

Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek over de mogelijkheden.
Iedere lezing/workshop wordt toegesneden op de doelstelling van uw organisatie.